Tuesday, May 24, 2011

Pendidikan untuk Hikmah: Keperluan untuk Reorientasi Lengkap


Berbicara tentang hati dan betapa pentingnya dalam pendidikan sebagai satu-satunya cara di baik tahap biasa kesedaran dan bagi mengenali fitrah kita, tidak dapat difahami oleh ahli sains moden dan tidak bersetuju dengan piawai dan norma biasa psikologi moden oleh kerana sains moden adalah terbatas kepada empiris dan hawa nafsu.

Bagi seseorang ahli sains dan psikolgi moden, hati adalah tidak lebih daripada sebuah organ dalam badan, yang mempunyai fungsi biologi tertentu; oleh itu nampaknya kenalah kita menerangkan melalui kata-kata Imam Ghazali, apa yang dimaksudkan oleh sarjana Islam tradisional tentang hati itu: Manakala kita memperkatakan tentang hati, ketahuilah bahawa apa yang kita maksudkan ialah kenyataan manusia, yang kadangkala dipanggil roh dan kadangkala nafsu (soul); tidaklah kita maksudkan sekeping daging yang terletak di sebelah kiri di dalam dada; organ tanpa nilai, kerana lembu pun mempunyainya, juga yang mati. Ia boleh dilihat dengan mata biasa, dan apa benda yang boleh dilihat dengan mata dipunyai oleh dunia, yang dipanggil dunia yang nampak (syahadah). Hakikat hati bukanlah benda duniawi, ia telah muncul di dunia ini sebagai benda asing atau perantau, dan kepingan daging yang kelihatan itu adalah kenderaan dan perantaranya, dan kesemua bahagian badan adalah tenteranya, dan dialah Raja keseluruhan badan; realisasi tentang Tuhan dan persepi kecantikanNya ialah fungsinya.

Pendidikan adalah sebahagian penting kehidupan dan begitu jugalah falsafah dan ilmu dan ini semua adalah berhubungkait antara satu sama lain. Hubungkait antara falsafah, ilmu, pendidikan adalah teramat penting dalam mana-mana kebudayaan tradisional oleh kerana penyempurnaan kebenaran Terakhir atau hakikat Mutlak berlaku melalui lorong latihan kerohanian. Wahyu atau doktrin ketuhanan yang sedia wujud biasanya memberikan asas teori, yang memperihalkan struktur kebenaran dan struktur kesedaran manusia, martabat ontologi dunia dan semua makhluk, termasuk manusia dan memperihalkan cara dalam mana kebenaran ini dialami melalui latihan kerohanian.  

Oleh kerana ini, terdapatlah wujudnya perbezaan nyata antara falsafah tradisional dengan falsafah moden, dan kerananya antara falsafah tradisional pendidikan dengan yang moden. Oleh kerana realisisasi kebenaran melalui latihan kerohanian adalah terbuka potensinya kepada tiap-tiap seorang, firman Tuhan meresapi seluruh kebudayaan, dan oleh yang demikian tidak ada lagi ruang untuk sebarang jenis skeptisme atau agnotisisme. Dan oleh kerana itu kebenaran, kesatuan dan harmoni terbit dalam kehidupan. Nilai mempunayi hiraki nyata, kelakuan adalah terstruktur, dan kestabilan terbit di babak kehidupan sosial. Kestabilan ini dan juga kesatuan dalam suatu kebudayaan tradisional dengan tidak syak lagi adalah bersifat samawi, tanpa masuk campur Tuahn dalam kehidupan kita di dunia, kesatuan (dengan mana kita tidak maksudkan keseragaman) tidak akan timbul dalam kehidupan sosial, dan tidak mungkin kestabilan kekal berabad-abad, seperti yang terdapat dalam tamadun Islam. Jikalau sebarang contoh difikirkan perlu, bolehlah kita bandingkan tamadun manusia moden zaman kita dengan tamadun tradisional yang wujud terdahulu daripada renaissance Eropah.

Manusia moden yang berminat dengan perubahan luar yang bersifat sosial, politik dan ekonomi, mengalami bentuk dan struktur penempatannya, bandar, negeri dan dunia seperti sentiasa berubah- proses ini pada masa sekarang diistilahkan sebagai pembangunan dan kemajuan. Walaupun begitu perubahan dalam masyarakat tradisional adalah tertuju ke arah dunia dalam manusia, dan tiada siapa pun terkecuali daripada perubahan ini kecuali mereka yang menurut Al Quran, ertinya: 

mereka mempunyai hati, tetapi tidak memahami dengannya, mereka mempunyai penglihatan, tetapi tidak melihat dengannya, mereka mempunyai pendengaran, namun mereka tidak mendengar dengannya. Mereka seperti an'am (haiwan ternakan), tidak persis mereka tersesat lebih jauh. Mereka adalah golongan yang lalai

Perubahan dalaman ini menuju ke taraf al-insan al-kamil dalam pendidikan Islam. Oleh yang demikian pendidikan ini dikenali dengan satu cara yang mempunyai permulaan tetapi tidak mempunyai kesudahan, oleh kerana permulaan cara ini ialah keadaan manusia sebagai makhluk bumi, dengan itu terbatas dan terhad, tetapi kesudahannya ialah manusia sempurna, Khalifah Allah; inilah keadaan manusia primordial (asal), dan oleh kerana keadaan ini dikenali dengan kesedaran tentang Wahdat al Wujud (Kesatuan Wujud), dan dengan itu hakikat adalah mutlak, kesudahan jalan ini adalah tenggelam dalam infinite 

- Krisis Pendidikan Islam, 1989, DBP