Tuesday, August 17, 2010

INILAH GURINDAM DUA BELAS NAMANYA

Segala puji bagi Tuhan seru sekalian alam serta shalawatnya Nabi yang akhirul Zaman serta keluarganya dan sahabatnya sekalian adanya. Amma ba'du daripada itu maka tatkala sampailah Hijratun Nabi 1263 Sanah kepada dua puluh tiga hari bulan Rajab hari Selasa mana telah ta'ali kepada kita yaitu Raja Ali Haji mengarang satu gurindam cara Melayu yaitu yang boleh juga jadi diambil faedah sedikit-sedikit daripada perkataannya itu pada orang yang ada menaruh akal maka adalah banyaknya gurindam itu hanya duabelas pasal di dalamnya.

Syahdan

Adalah beda antara gurindam dengan syair itu aku nyatakan pula bermula arti syair Melayu itu perkataan yang bersajak yang serupa dua berpasang pada akhirnya dan tiada berkehendak pada sempurna perkataan pada satu-satu pasangnya bersalahan dengan gurindam. Adapun arti gurindam itu yaitu perkataan yang bersajak juga pada akhir pasangannya tetapi sempurna perkataannya dengan satu pasangannya sahaja jadilah seperti sajak yang pertama itu syarat dan sajak yang kedua itu jadi seperti jawab.
Bermula inilah rupanya syair.
Dengarkan tuan suatu rencanaMengarang di dalam gundah gulanaBarangkali gurindam kurang kenaTuan betulkan dengan sempurna
Inilah arti gurindam yang di bawah syatar ini
Persamaan yang indah-indahYaitu ilmu yang memberi faedahAku hendak bertuturAkan gurindam yang beratur


FASAL PERTAMA

Barang siapa tiada memegang agama Segala-gala tiada boleh dibilang nama
Barang siapa mengenal yang empat Maka yaitulah orang yang ma'rifat
Barang siapa mengenal Allah Suruh dan tegaknya tiada ia menyalah
Barang siapa mengenal diri Maka telah mengenal akan Tuhan yang bahri
Barang siapa mengenal dunia Tahulah ia barang yang terpedaya
Barang siapa mengenal akhirat Tahulah ia dunia mudharat

FASAL KEDUA

Barang siapa mengenal yang tersebut Tahulah ia makna takut
Barang siapa meninggalkan sembahyang Seperti rumah tiada bertiang
Barang siapa meninggalkan puasa Tidaklah mendapat dua termasa
Barang siapa meninggalkan zakat Tiadalah hartanya beroleh berkat
Barang siapa meninggalkan haji Tiadalah ia menyempurnakan janji

FASAL KETIGA

Apabila terpelihara mata Sedikitlah cita-cita
Apabila terpelihara kuping Khabar yang jahat tiadalah damping
Apabila terpelihara lidah Niscaya dapat daripadanya faedah
Bersungguh-sungguh engkau memeliharakan tangan Daripada segala berat dan ringan
Apabila perut terlalu penuh Keluarlah fi'il yang tidak senonoh
Anggota tengah hendaklah ingat Di situlah banyak orang yang hilang semangat
Hendaklah peliharakan kaki Daripada berjalan yang membawa rugi

FASAL KEEMPAT

Hati itu kerajaan di dalam tubuh Jikalau zalim segala anggota tubuh pun rubuh
Apabila dengki sudah bertanah Datanglah daripadanya beberapa anak panah
Mengumpat dam memuji hendaklah pikir Di situlah banyak orang yang tergelincir
Pekerjaan marah jangan dibela Nanti hilang akal di kepala
Jika sedikitpun berbuat bohong Boleh diumpamakan mulutnya itu pekung
Tanda orang yang amat celaka Aib dirinya tiada ia sangka
Bakhil jangan diberi singgah Itulah perompak yang amat gagah
Barang siapa yang sudah besar Janganlah kelakuannya membuat kasar
Barang siapa perkataan kotor Mulutnya itu umpama ketor
Di manakah salah diriJika tidak orang lain yang berperi
Pekerjaan takbur jangan direpih Sebelum mati didapat juga sepih

FASAL KELIMA

Jika hendak mengenal orang berbangsa Lihat kepada budi dan bahasa
Jika hendak mengenal orang yang berbahagia Sangat memeliharakan yang sia-sia
Jika hendak mengenal orang mulia Lihatlah kepada kelakuan dia
Jika hendak mengenal orang yang berilmu Bertanya dan belajar tiadalah jemu
Jika hendak mengenal orang yang berakal Di dalam dunia mengambil bekal
Jika hendak mengenal orang yang baik perangai Lihat pada ketika bercampur dengan orang ramai

FASAL KEENAM

Cahari olehmu akan sahabat Yang boleh dijadikan obat
Cahari olehmu akan guru Yang boleh tahukan tiap seteru
Cahari olehmu akan isteri Yang boleh menyerahkan diri
Cahari olehmu akan kawan Pilih segala orang yang setiawan
Cahari olehmu akan abdi Yang ada baik sedikit budi

FASAL KETUJUH

Apabila banyak berkata-kata Di situlah jalan masuk dusta
Apabila banyak berlebih-lebihan suka Itu tanda hampirkan duka
Apabila kita kurang siasat Itulah tanda pekerjaan hendak sesat
Apabila anak tidak dilatih Jika besar bapanya letih
Apabila banyak mencacat orang Itulah tanda dirinya kurang
Apabila orang yang banyak tidur Sia-sia sajalah umur
Apabila mendengar akan kabar Menerimanya itu hendaklah sabar
Apabila mendengar akan aduan Membicarakannya itu hendaklah cemburuan
Apabila perkataan yang lemah lembut Lekaslah segala orang mengikut
Apabila perkataan yang amat kasar Lekaslah orang sekalian gusar
Apabila pekerjaan yang amat benar Tidak boleh orang berbuat onar

FASAL KEDELAPAN

Barang siapa khianat akan dirinya Apalagi kepada lainnya
Kepada dirinya ia aniaya Orang itu jangan engkau percaya
Lidah suka membenarkan dirinya Daripada yang lain dapat kesalahannya
Daripada memuji diri hendaklah sabar Biar daripada orang datangnya kabar
Orang yang suka menampakkan jasa Setengah daripadanya syirik mengaku kuasa
Kejahatan diri disembunyikan Kebajikan diri diamkan
Ke'aiban orang jangan dibuka Ke'aiban diri hendaklah sangka

FASAL KESEMBILAN

Tahu pekerjaan tak baik tetapi dikerjakan Bukannya manusia yaitulah syaitan
Kejahatan seorang perempuan tua Itulah iblis punya penggawa
Kepada segala hamba-hamba raja Di situlah syaitan tempatnya manja
Kebanyakan orang yang muda-muda Di situlah syaitan tempat bergoda
Perkumpulan laki-laki dengan perempuan Di situlah syaitan punya jamuan
Adapun orang tua(h) yang hemat Syaitan tak suka membuat sahabat
Jika orang muda kuat berguru Dengan syaitan jadi berseteru

FASAL KESEPULUH

Dengan bapa jangan derhaka Supaya Allah tidak murka
Dengan ibu hendaklah hormat Supaya badan dapat selamat
Dengan anak janganlah lalai Supaya boleh naik ke tengah balai
Dengan kawan hendaklah adil Supaya tangannya jadi kapil

FASAL KESEBELAS

Hendaklah berjasa Kepada yang sebangsa
Hendak jadi kepala Buang perangai yang cela
Hendaklah memegang amanat Buanglah khianat
Hendak marah Dahulukan hujjah
Hendak dimalui Jangan memalui
Hendak ramai Murahkan perangai

FASAL KEDUABELAS

Raja mufakat dengan menteri Seperti kebun berpagarkan duri
Betul hati kepada raja Tanda jadi sebarang kerja
Hukum adil atas rakyat Tanda raja beroleh inayat
Kasihkan orang yang berilmu Tanda rahmat atas dirimu
Hormat akan orang yang pandai Tanda mengenal kasa dan cindai
Ingatkan dirinya mati Itulah asal berbuat bakti
Akhirat itu terlalu nyata Kepada hati yang tidak buta

Tamatlah gurindam yang duabelas pasal yaitu karangan kita Raja Ali Haji pada tahun Hijrah Nabi kita seribu dua ratus enam puluh tiga kepada tiga likur hari bulan Rajab Selasa jam pukul lima Negeri Riau Pulau Penyengat

No comments: