Thursday, March 4, 2010

LIBERALISME DAN TAMADUN MELAYU :Bahagian 2


2. KEBUDAYAAN DAN PRAHARA LIBERALISME


Budaya itu keseluruhan dari kelakuan dan hasil kelakuan manusia yang teratur oleh tata kelakuan, yang harus didapatinya dengan belajar dan yang semuanya tersusun dalam kehidupan masyarakat. Budaya terbentuk dari proses yang berterusan semasa sesuatu masyarakat itu meneruskan kehidupan, dengan mencipta rukun-rukun, norma-nonna, nilai-nilai yang kemudiannya menjadi sistem yang mengaturkan kehidupan itu, dan dijadikan zentrum (Schmidt, 2003: 45-47) atau pusat kepada pembentukan pemikiran, perasaan dan tindakan, yang diamalkan dari hari ke hari dan oleh segenap orang dan semua lapisan, yang dapat disebut kemudiannya sebagai kebudayaan. Kebudayaan mengandung seluruh maksud amalan dan kepercayaan, nilai dan norma, alat dan produk, sistem dan bentuk iaitu dan urusan fizikal seperti pakaian, makanan dan minuman, rumah, pengangkutan, senjata keselamatan dan sebagainya kepada sistem ekoposial yang melibatkan segala urusan dan hal ehwal ekonomi, politik dan sosial, bahasa, seni, pendidikan dan ilmu pengetahuan, serta agama.
Dengan kata lain kebudayaan ialah segala daya dan aktiviti manusia untuk mengolah dan merubah alam demi untuk kebaikan dan kesejahteraan manusia sendiri, yang kemudiarmya membina rukun-rukun hatta hukum-hukum dalam mensistemkan kehidupan manusia itu ke arah mencapai bentuk kehidupan yang dinamik, progresif dan berkeperibadian, yang memisahkan warna tamadunnya dengan tamadun yang lain. Kebudayaan adalah sehimpunan nilai-nilai yang oleh masyarakat pendukungnya dijadikan acuan bagi perilaku bangsanya. Nilai-nilai itu juga berpengaruh sebagai kerangka dalam membentuk dan membina, menyusun dan mengatur, dan memastikan pandangan hidup yang kemudian menetapkan keputusan-keputusan relatif oleh setiap ahli masyarakat bagi menentukan sikapnya terhadap berbagai-bagai gejala dan peristiwa kehidupan. Nilai-nilai itu pada sendirinya merupakan acuan dasar perlakuan, perwatakan, pemikiran yang dibentuk melalui kependidikan sejak awal terutama dalam menyedarkan tentang yang mana perkara yang jahat, yang baik, yang buruk, yang indah, dan sebagainya dalam seluruh rangkaian perwatakan dan perlakuan seseorang atau seluruh bangsa itu.
Nilai-nilai yang lahir ini akan membentuk norma-norma (nomos) iaitu kepercayaan yang sudah dipersetujukan sebagai kandungan rukun dan hukum kehidupan bangsa itu, seperti adat, amalan tradisi dan warisan, yang secara normatifnya menjadi dasar berkembangnya peradaban atau tamadun sebagai sebagian dan dinamika budaya itu. Lantaran budaya adalah pengukur tamadun sesuatu bangsa, maka apa yang berlaku ke atas kebudayaan adalah penentu kepada nasib sesuatu bangsa itu.
Pasang surut kebudayaan sepanjang tawarikh kemanusiaan nyata sekali ditentukan oleh sejauh mana kebudayaan itu masih berlanjut sebagai kerangka acuan yang membentuk dan menterjemahkan perilaku, perwatakan dan peradaban masyarakat itu. Misalnya, kebudayaan Firaun yang berlaku dalam masyarakat Mesir kuno lumpuh dan hancur seiring dengan runtuhnya perilaku dan perwatakan masyarakat Mesir. Begitu juga keagungan Turki sebagai pusat tamadun Islam akhirnya tumbang dan binasa apabila datang dan bangsanya, Kamal Attaturk yang melancarkan gerakan modernisasi atau ‘westernisasi’ (Akhtar, Ahmad: 1984: 5, 95) yang mengembangkan kepercayaan sekularisme melampau, sekali gus melenyapkan seluruh kebudayaan agung Islam sebelumnya dan masyarakat Turki menjadi sebagian contoh kaum yang keliru dan konfius sehingga sekarang. Maka jelas tamadun akan teguh selagi kebudayaan bangsa itu teguh, dan kebudayaan akan kukuh selagi ia menjadi acuan kepada bangsa yang mendukungnya (Sen, 2004)
Dalam sejarah kemanusiaan banyak contoh yang menunjukkan, bahawa timbul dan tenggelamnya kebudayaan sekali gus tamadun bangsa itu sangat dipengaruhi oleh apa yang terjadi dalam pertemuan dan pertembungan antar budaya, iaitu sejauh mana satu di antara pihak yang saling bertemu kuat dan lemah dalam memiliki ketahanan budaya (Deleuze, 1992: 56). Sudah tentu peristiwa pertembungan antar(a) budaya ini akan menjadi sebuah sengketa kebudayaan yang sangat dahsyat dalam kepercayaan globalisasi. Proses globalisasi yang diakibatkan oleh berbagai prakarsa, yang terjadi dan meletus tanpa kawalan, dalam skala yang sangat meluas dan melebar, berlaku secara segera mahupun serempak (serentak simultaneous) akan memerangi sejauh mana sesuatu bangsa itu setia mempertahankan kebudayaannya, dan sekukuh mana ketahanan budaya yang termilik oleh bangsa itu (Whitbourn, 2000: 1-6) Lihat!
Dalam ertinya sekuat mana bangsa Melayu akan dapat mempertahankan budaya bangsanya. Liberalisme akan meledakkan tanpa henti segala macam budaya asing, terutama yang negatif, yang berusaha menakluki seluruh sistem positif dalam budaya sejati yang sedia ada dalam peradaban bangsa Melayu. Liberalisme akan menempatkan kebudayaan yang entah dari mana; yang entah kejadah apa, yang diertikan sebagai suatu gaya hidup yang baru, yang dianggap superior berbanding dengan gaya hidup tradisi sedia ada kerana nilai keantarabangsaannya, konon, dan gaya hidup yang baru ini akan menimbulkan kondisi sosial yang ditandai oleh heteronomi (Althusser, Balibar, 1970: 139-141) iaitu bercampur aduk dengan segala macam norma tanpa terkesan lagi sehingga menyebabkan terjadinya keterasingan terhadap kebudayaan sendiri.
Sengketa globalisasi melalui liberalisme ke atas kebudayaan tulen bangsa dan peradaban sejati bangsa akan teljadi dalam dimensi ruang dan waktu (Althusser, Balibar, 1970: 7). Ruang makin diperdekat dan waktu makin dipersingkat sehingga seluruh alam ini seolah-olah tertangkap dalam satu jaringan besar tanpa adanya suatu pusat tunggal. Keadaan ini menyebabkan munculnya kekeliruan yang maha dahsyat dalam pemikiran dan perasaan manusia kerana setiap seorang mula tidak dapat membezakan yang mana satu milik mereka dan yang mana satu bukan. Akhirnya masing¬-masing mula tidak mampu bertahan dan begitu mudah goyah sama ada ketakutan akan tewas dalam persaingan atau pertempuran globalisasi.
Desakan bagi mempercayai globalisasi adalah suatu kemungkinan untuk berada dalam rangkaian pluralsentrisme (Laclau, Mouffe, 1985: 85), yang saling berkuasa dalam menentukan pengaruh dan hegemoni, menyebabkan banyak bangsa menjadi latah lalu tanpa berfikir lagi, merencanakan projek-projek masa depan yang ditafsirkan sebagai sebagian rencana memenangi sengketa globalisasi meski pada hakikatnya sudah membinasakan dengan cukup dahsyat kekayaan dari khazanah tamadun sendiri. Kesan¬kesan ini sudah kelihatan dalam kehidupan masyarakat dan bangsa Malaysia Melayu. Ini belum mengambil kira akibat daripada kepunahan yang datang daripada politik, dan meninjau bagaimana susahnya hari ini untuk tamadun Jawi kembali, maka demikianlah azabnya untuk mengembalikan sebuah tamadun setelah ia hilang dan musnah.

No comments: