Monday, June 14, 2010

S.H.O.U.B.R.A

Jika mahu dibuat graf pengukur kepopularan Shoubra di mata rakyat Malaysia, tempoh ini adalah yang waktu puncaknya.


Banyak kejadian yang menyumbang ke arah peningkatan tahunya rakyat Malaysia akan wujudnya satu pusat pengajian yang dituntut oleh rakyat Malaysia di bumi Mesir, Shoubra.Tentunya tragedi 8 Mei akan menjadi punca utama peningkatan ini.


Bermula dari kesedaran tinggi warga Shoubra menuntut hak yag ternafi hinggalah terheret ke mata media media , Shoubra mampu juga untuk menjadi buah mulut ramai buat suatu ketika.


Namun, di balik kesadaran tinggi pelbagai pihak membela Shoubra, wujud beberapa versi yang digunakan untuk menanggapi kata nama Shoubra tersasar dari yang sebenar. Setelah beberapa penilitian dibuat saya menjumpai beberapa versi untuk merujuk kota ini.

Shoubra,Syoubro,Shubra,Syubro

Memasuki bidang penggunaan dan pengamalan kata nama khas, suka saya mengambil definisi paling ringkas "nama yang digunakan untuk merujuk sesuatu zat secara tepat dan teliti "

Frasa 'merujuk sesuatu zat secara tepat dan teliti' punya skop sasaran yang luas.
Aspek rujukan pertama untuk menyeluruhi pandangan terhadap sesuatu tempat, pengalaman dan pengamalan masyarakat setempat diambil kira bagi menetapkan pandangan adil untuk lokasi tersebut.


Ini penting kerana hanya penduduk setempat yang mampu untuk mengolah alam kelilingnya dengan baik berbanding orang asing. Walau tidak dinafikan, komuniti Melayu di Shoubra itupun hanya komuniti pelajar yang sifatnya tidak tetap dan berubah-ubah (bukan masyarakat pribumi yang kekal berketurunan mendiami Shoubra), namun sekurang-kurangnya pandangan golongan ini paling absah untuk dimabil kira kerna di balik kekurangan ini, kumpulan ini jugalah yang mampu untuk menjadi penduduk tegar di Shoubra biar hanya untuk tempoh yang singkat, baca: tiga tahun.


Maka, akar tradisi yang menjadi satu standard umum yang dipegang oleh komuniti Melayu untuk mencirikan kota ini adalah SHOUBRA. Kata nama ini juga bukan hanya menjadi satu standard umum malahan turut digunakan dalam urusan segala urusan rasmi yang melibatkan masyarakat pelajar di sini.
Pemilihan tiap aksara yang membentuk kalimah punya bebanan ma'na yang ditangung yang akan membentuk faham terhadap maksud yang dicita. Dalam bahasa ibunda, setiap aksara pada sesuatu kalimah punya fungsi kuat samada menambahi, mengurangi atau mengimbangi ma'na yang digalas.

Imbuhan -kan,meng-,pen-, dan selainnya membawa fungsi ini; menambahi, mengurangi atau mengimbangi pada kalimah yang disandarkan padanya.Begitu tiap huruf yang dipadan antara satu sama lain untuk membentuk kata Shoubra juga diasaskan atas faham ini. Mungkin tiada satu penjalasan khusus untuk dikemukakan mengapa huruf tertentu atau susunan begitu dipilih untuk membentuk nama Shoubra, namun sebagai sebuah kota Arab untuk dimelayukan dan dijalinkangabungkan citranya secara sempurna, wujud juga cacat celanya.


Menjadi sesuatu identiti kepada mana-mana bahasa yang baik, sifatnya terus berkembang selari peredaran masa dan perkembangan semasa. Jika sesuatu bahasa terus degil dan tidak mahu tunduk kepada kehendak semasa, maka hitunglah hari-hari akhirnya.

No comments: