Sunday, October 3, 2010

Ardhil Kinanah ini limpahnya hikmah; barang cicir Muslim itu, tak hanya pada penyandang gelar agamawan,ilmuwan, dan bukuwan. Pada golong ini usah lelah meminta. Watak fakiran, dhaifan, dan marhean mampu juga lunak meluah hikmah. Pada mereka, capet menduganya kita, satu kerugian pada kita

No comments: