Wednesday, August 21, 2013

Ploutrakhos

Ahmad 'Afif Zuhdi
'Di dalam sejarah terdapat kota tanpa benteng, kota tanpa bangunan, kota tanpa sekolah, tetapi tidak terdapat sama sekali kota tanpa rumah ibadat' - Ploutrakhos

Maka tindakan membinasa, memusnah, menghapus mana-mana rumah ibadat akibat kerosakan dalaman jiwa; dendam, amarah dan seumpamanya tidak hanya menghancur diri pelakunya sahaja bahkan membinasa peradaban dan tamadun manusia seluruhnya

No comments: