Saturday, August 3, 2013

Ramadhan dalam Ogos, Ogos dalam Ramadhan

Ahmad 'Afif Zuhdi
Apa pengajaran Tuhan kepada umat Malaysia apabila melalukan Ogos dalam Ramadhan dan vice versa sejak dua musim lalu

Objektif Ramadhan adalah taqwa seperti yang diperakui Al-Quran, manakala Ogos mengheret ma'na kemerdekaan di dalamnya. Di manakah titik temu Ramadhan-Ogos , ketaqwaan-kemerdekaan?

Muttaqin adalah kelompok manusia yang god-conscious, mewaspadai kehadiran Tuhan dan merasa aman dalam lindungan Tuhan, sehingga melayakkan ia bebas dari kekangan bertindak, menilai, berfikir, di bawah pengaruh makhluk yang berkecenderungan untuk meletakkan tekanan yang tidak 'adil sesama makhluk .

Hamba yang memberi kebebasan dan kemerdekaan kepada Tuhan, adalah hamba yang progresif, aktif dan berjiwa merdeka. Tindakannya hanyalah untuk diperakukan di sisi Tuhan, pemikirannya dikosongkan untuk limpahan Nur Tuhan, dan hanya Tuhan sahaja yang layak memberi penilaian kepadanya.

Pesan HAMKA,' Orang yang berjiwa merdeka, tidak gentar menghadapi tanggungjawab. Dan kemerdekaan jiwa yang disertai dengan kemerdekaan budi, tidak dapat dibeli dengan harta-benda dan kedudukan yang tinggi'

No comments: